Het STAP-budget is voor zowel werkenden als werkzoekenden. Het is dus voor iedereen die kennis wilt opdoen in de wereld van online marketing. Voor de aanvraag van het budget zijn er drie voorwaarden waaraan moet worden voldaan:

– Je bent ouder dan 18 jaar en je hebt de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet behaald.
– Je bent een EU-burger of partner van een EU-burger.
– Je bent minstens 6 maanden lang in Nederland verzekerd voor de volksverzekeringen.